Doelstelling

In het biologische tuinproject “Ecoterp” vinden we een aantal zaken belangrijk:

 • Het verbouwen van verse, gezonde,  biologische en betaalbare tuinproducten.
 • Het verbouwen van “vergeten” groenten.
 • Het tuinieren, lekker buiten bezig zijn en in de aarde wroeten, terug naar de basis.
 • Het realiseren van een plek, waar je kan ontspannen.
 • De ontmoeting met de ander, het onderling contact en de gezelligheid, elkaar inspireren en stimuleren.

Wat we nastreven in dit tuinproject:

 • Er wordt alleen gewerkt met biologische producten, zowel zaden en mest.
  We streven ernaar om zoveel mogelijk met natuurlijke en natuurvriendelijke materialen te werken.
 • Er is respect voor de natuur. We proberen in de tuin een biologisch evenwicht te creëren.
 • Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. We proberen zoveel mogelijk materialen te hergebruiken en gaan zuinig om met wat we gebruiken.
 • We leren van en door elkaar, daarnaast staan we open voor kennis van buitenaf.

We hebben een inspirerende tuin ontworpen met allerlei leuke elementen zoals: bedden voor wisselteelt, paden, zithoekjes, composthoop en nog veel meer.

De tuin wordt gefaseerd aangelegd. We zijn gestart met een plan voor een oppervlakte van 18 x 22 meter.

Advertentie