Ontstaan

Na een vakantie op Ecolonie in Frankrijk (een ecologische leefgemeenschap) ontstond bij ons, Jacquelien en Peter, het idee om met een groep mensen een biologische tuin aan te leggen. Een tuin waarin het gezamenlijke aspect net als op Ecolonie weer terugkomt.

Wij wonen in een voormalige boerderij aan De Feart in Ureterp, Friesland.
Achter de boerderij is een stuk grond van ruim een hectare dat nu als hooiland gebruikt wordt. We hebben het plan opgevat om op een deel hiervan een biologische tuin in te richten. De bedoeling is om een tuin te creëren waar biologisch groenten worden verbouwd, maar vooral ook een plek waar het fijn is om te zijn.

Mensen die zich hiertoe aangetrokken voelen, zijn van harte uitgenodigd om aan het biologische tuinproject deel te nemen.

Advertentie